• TP Hồ Chí Minh
  • Nữ, 1980

Gia đình

Thành viên từ ngày 09/10/2015