Nhật ký nổi bật

Băn khoăn Băn khoăn 0

Mẹ luôn tự hỏi không biết có mẹ bầu nào uống vitamin tổng hợp tới lúc sinh không nhỉ?

 • Nỗi lòng mẹ Nỗi lòng mẹ

  Mẹ sinh mổ nên phải ba ngày sau sữa mới về, đã vậy đầu ti lại hơi ngắn nên con phải ti bình từ...

  10 giờ trước

 • Nghi ngờ Nghi ngờ

  Cu tí của mẹ được hơn 6 tháng rồi, mẹ tập cho con ăn dặm khi được 6 tháng lúc đầu ăn con rất...

  10 giờ trước

 • Hiện tượng lạ Hiện tượng lạ

  Con trai mẹ mới được một tháng tuổi nhưng mẹ thấy trên đầu của con có một chất ít bám màu đen....

  18/02/2016

 • Câu chuyện cái rốn Câu chuyện cái rốn

  Mẹ còn nhớ lúc mới rụng rốn, ai kiểm tra cũng khen rốn con đẹp vậy mà bước sang tháng thứ hai...

  18/02/2016

 • Hợp tác cùng mẹ con yêu nhé Hợp tác cùng mẹ con yêu nhé

  Do một bên tuyến sữa của mẹ không thông sữa ra rất ít nên con lười bú quá. Giờ bên to bên nhỏ rõ...

  18/02/2016

 • Không thể coi thường Không thể coi thường

  Cu tin của mẹ mấy ngày nay khó ở quá, mẹ biết là con khó chịu đặc biệt là khi đi ngủ vì mặt bị...

  18/02/2016

 • Lời khuyên quý giá Lời khuyên quý giá

  Bin của mẹ đã được hai tháng 15 ngày rồi nhưng không biết vì sao hai hôm nay con lại bị đi...

  18/02/2016

 • Nỗi phân vân Nỗi phân vân

  Cu em của mẹ đã được hơn 6 tháng nhưng đường tiêu hóa lại rất kém. Có thời kì con bị phân sống...

  18/02/2016

 • Hy vọng của mẹ Hy vọng của mẹ

  Con trai mẹ đã bước sang tháng thứ 5 được 10 ngày rồi, từ khi sinh đến nay con bú mẹ hoàn toàn...

  18/02/2016

 • Vấn đề nằm ở đâu Vấn đề nằm ở đâu

  Mấy ngày tết mẹ ăn không ngon ngủ không yên vì chẳng hiểu sao con bị đi tướt mấy hôm rồi suốt từ...

  18/02/2016