Anh đang ở đâu về mau, vợ anh giết con mới sinh sau đó tự tử rồi kìa

Đang nhậu nhẹt vui vẻ với đồng nghiệp thì nhận được cuộc gọi của hàng xóm nói rằng: “Anh đang ở đâu về mau, vợ anh giết con mới sinh sau đó tự tử rồi kìa”, anh hốt hoảng, lao nhanh về nhà nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.