Tag: tre sot cao

  • 5 nhầm lẫn tai hại của mẹ khi trẻ bị sốt cao 5 nhầm lẫn tai hại của mẹ khi trẻ bị sốt cao

    Khi trẻ sốt cao, nhiều mẹ sốt sắng đi mua thuốc, ủ ấm cho trẻ, không cho trẻ tắm… Những việc làm tưởng chừng đúng đắn này nhưng thực ra đem đến những kết quả hoàn toàn ngược lại. Dưới đây là những sai lầm điển hình...

    Bệnh trẻ em | 22/08/2016