Tag: so vo la dung

  • Đàn ông sợ vợ là đúng! Đàn ông sợ vợ là đúng!

    Chỉ có đàn ông… à không, phải gọi là “mấy thằng ranh con” hỉ mũi chưa sạch hoặc là không được giáo dục tới chốn mới hay cười khẩy trước hai chữ “sợ vợ”. Vì còn “ranh con”, vì còn thiếu học thức mà chưa hiểu “sợ vợ” ở...

    Cuộc sống vợ chồng | 10/07/2015