Tag: nghe loi

  • Hối hận vì nghe mẹ để đánh mất cả vợ lẫn con Hối hận vì nghe mẹ để đánh mất cả vợ lẫn con

    Câu cửa miệng mẹ luôn nói: “Mẹ chỉ có một, còn vợ thì bỏ vợ này mẹ lấy cho vợ khác”. Và kết thúc là: “Con vợ mày hư đốn, mất dạy, nói mãi mà vẫn không thay đổi theo ý tao. Mày đúng là lấy phải cục nợ. Bỏ đi con ạ".

    Tâm sự | 22/04/2015