Tag: loi ich cua viec so vo

  • Đàn ông sợ vợ là đúng! Đàn ông sợ vợ là đúng!

    Chỉ có đàn ông… à không, phải gọi là “mấy thằng ranh con” hỉ mũi chưa sạch hoặc là không được giáo dục tới chốn mới hay cười khẩy trước hai chữ “sợ vợ”. Vì còn “ranh con”, vì còn thiếu học thức mà chưa hiểu “sợ vợ” ở...

    Cuộc sống vợ chồng | 10/07/2015

  • Lợi ích của việc các chồng sợ vợ! Lợi ích của việc các chồng sợ vợ!

    Ừ, vợ ta – ta sợ chứ có gì đâu mà mắc cỡ! Khối kẻ huênh hoang lên mặt mắng nhiếc ta rằng: “Đàn ông mà răm rắp nghe lời vợ, sợ vợ một phép thế kia thì có mà… vứt!”. Nhưng để ta phân tích cho mà nghe nhé!

    Tâm sự | 16/06/2015