Chuẩn cân nặng, chiều dài của thai nhi theo từng tuần tuổi

15:07:59 03/07/2015

Qua bảng chuẩn cân nặng và chiều dài của thai nhi dưới đây, mẹ sẽ biết được trọng lượng và chiều cao của con yêu trong bụng. Chưa kể, mẹ còn có thể nhận biết sự lớn dần lên của con qua những hình ảnh minh họa tương đương là các loại trái cây.

Lưu ý:

– Từ tuần 8-20 (từ đầu đến mông)
– Từ tuần 20-42 (đo từ đầu đến chân)

chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi

chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi
chuan-can-nang-chieu-dai-cua-thai-nhi-theo-tung-tuan-tuoi

Nguồn tài liệu tham khảo Babycenter

15:07:59 03/07/2015

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.