Sắp sinh mà bị đau nhức nữa bầu ngực

09:09:04 28/09/2015
Nguyễn Thị Sen

Câu hỏi của

Nguyễn Thị Sen
  • Chưa cập nhật
  •  
  • Blog 0
  • Hình ảnh 0
  • Câu hỏi 6

Các mẹ có mẹ nào ở tuần 38 sắp sinh mà bị đau nhức nửa bầu ngực như mình không?. Sữa vẫn rỉ rỉ ra nhưng bầu ngực dưới đau và nhức lắm.

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để được tham gia bình luận.